Спонзорски пакети

Премиум спонзор
Панелист за време на настанот Објавување на компаниско лого на промотивни информацииза настанот(веб страна за конференцијата, социјални медиуми,агенда и други) Можност да бидете co-host на една од кафе паузите по принципот „powered by“ Можност за споделување на промотивни материјализа време на настанот (обезбедени од страна на компанијата) Видео промо материјали за време на настанот (обезбедени од компанијата) Можност за поставување на промотивен штанд на компанијата за време на настанот Карти за компанијата - 10

3000€

Златен спонзор
Објавување на компаниско лого на промотивни информации за настанот(веб страна на настанот, социјални медиуми,агенда и други) Можност да бидете co-host на една од кафе паузитепо принципот „powered by“ Можност за споделување на промотивни материјализа време на настанот (обезбедени од страна на компанијата) Видео промоматеријали за време на настанот (обезбедени од компанијата) Можност за поставување на промотивен штанд на компанијата за време на настанот Карти за компанијата - 6

2000€

Сребрен спонзор
Објавување на компаниско лого на промотивни информацииза настанот(веб страна за конференцијата, социјални медиуми,агенда и други) Можност за споделување на промотивни материјализа време на настанот (обезбедени од страна на компанијата) Можност за поставување на промотивен штанд на компанијата за време на настанот Карти за компанијата -3

1000€

Бронзен спонзор
Објавување на компаниско лого на промотивни информацииза настанот(веб страна на настанот, социјални медиуми,агенда и други) Карти за компанијата - 2

500€

*18% ДДВ не е вкалкулирано во износите

✓Доколку имате интерес да ја промовирате својата компанија во рамки на настанот, Ве молиме контактирајте не за да Ви ги претставиме моментално достапните опции за спонзорство, на следните е-меил адреси: elena.petrushevska@masit.org.mk и advokat@najdenovski.com .

✓Стоиме на располагање за прилагодување на спонзорските пакети согласно вашите потреби и барања.