AI 4 2024

To AI or not to AI? That is the question – AI 4 2024

15.03.2024 | 09:30 - Ragusa360 - Rooftop

Д-р

Благој Делипетрев

Консултант за AI и поранешен научен советник во Научно Истражувачкиот Центар на Европската комисија, (Joint Reseach Centre) во Испра, Италија.

Д-р

Стефан Арсенков

Специјалист по абдоменална хирургија и ко-основач 3DLoom

Програма

09:30 – 10:00

Регистрација и пристигнување на гости

10:00 – 10:10

Г-дин Илија Господинов

Претседател на Управен одбор на МАСИТ

Г-дин Јован Најденовски

Адвокат, Адвокатска канцеларија Најденовски

Отворање на Премиерниот настан од страна на организаторите

10:10 – 10:40

Д-р Благој Делипетрев

Консултант за вештачка интелигенција и поранешен научен советник во Научно Истражувачкиот Центар на Европската комисија

Info Image

Почесно обраќање

Обраќање на почесен гостин на тема: „Opportunities in AI“

 

10:40 – 11:20

Г-ѓа Верица Јакимовска

Магистер на менаџмент на човечки ресурси, специјализирана за нови стратегии за работа со човечки ресурси, координатор на платформата за вработување www.esi.mk и иницијатор и раководител на ESI SOLUTION

Г-ѓа Ивана Хаџиванова

Магистер, Психолог, Гешталт Психотерапевт, Семеен-Системски советник и EМДР Практичар. Основач на НЕОКОРТЕКС – Центар за психотерапија, психодијагностика, тренинг и едукација, Скопје

Г-ѓа Викторија Дамчевска

HR со повеќегодишно искуство примарно во ИТ секторот, Head of People Operations во ГрабИТ, предавач на академијата Бреинстер, организатор на меѓународен настан DisruptHR за Скопје

Прва панел сесија - Премиум спонзор, ЕСИ Скопје

„Предизвиците од примена на AI во HR“

11:20 – 11:50

Г-дин Марко Најденовски

Директор за усогласеност со прописи, Макстил Скопје

Г-дин Боби Крстевски

Директор на погон Валавница, Макстил Скопје

Г-дин Драган Мијалковски

Директор на погон Челичарница, Макстил Скопје

Втора сесија - Златен спонзор МАКСТИЛ Скопје

„Производство со AI?“11:50 – 12:20

Кафе пауза

12:20 – 12:50

Д-р Стефан Арсенков

Специјалист по абдоменална хирургија и ко-основач 3DLoom

AI во медицината и здравството

Обраќање на почесен гостин на тема: „Научна фантастика или фантастична хирургија: Употреба на AI во оперативни зафати“

12:50 – 13:05

Г-дин Владимир Ристевски

Партнер и креативен директор, Пиксел

AI во дигитален маркетинг

13:05 - 13:35

Г-дин Владимир Ристевски

Партнер и креативен директор, Пиксел

Г-дин Милан Дамчевски

Член на УО на ПроКредит Банка

Г-дин Александар Нешкевски

Digital & Technology Platforms Director, Пивара АД Скопје

Г-ѓа Јана Дурнева

Маркетинг и диџитал менаџер, Филип Морис Интернешнл

Панел сесија: „Од анализа на податоци до креативен успех“

13:35 - 13:55

Г-ѓа Валентина Ѓорѓевиќ

Head of AI, Things Solver - member of ASEE

Г-дин Милош Војводиќ

CRM Consultant, Things Solver - member of ASEE

Презентација: Златен спонзор Things Solver - member of ASEE

„Empowering the Future of Banking through Data & AI“

13:55-14:15

Г-дин Дашмир Истрефи

CEO, Hoyo.Tech

Презентација: Hoyo.Тech

„AI impact in Smart Home industry – Future Trends“

14:15 – 14:30

Завршни зборови и заклучоци

14:30 – 15:30

Затворање на настанот

Kоктел и DJ